Συγγραφέας

Χλέπας Νικόλαος-Κομνηνος

Ο Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) και τακτικό μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Στρασβούργο).
Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης).

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Κομνηνός Χλέπας γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και σπούδασε νομικά. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας Νομικών Επιστημών στη Γερμανία (Βρέμη, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.). Σήμερα υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Είναι τακτικό μέλος της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, Στρασβούργο).  

Διετέλεσε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ, 2006-2011) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Τέως Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ (2010-2012).  Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (Αντιπρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» 2010).

Έχει εκπονήσει πολλές έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει συνολικά περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Είναι μέλος σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και σε επιστημονικά συμβούλια διεθνών επιστημονικών ενώσεων και περιοδικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη διοικητική μεταρρύθμιση και το δημόσιο δίκαιο.