Συγγραφέας

Χαραλάμπης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Χαραλάμπης είναι Ομότιμος Καθηγητής (2019) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Δημήτρης Χαραλάμπης είναι Ομότιμος Καθηγητής (2019) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Χαραλάμπης είναι

Ο Δημήτρης Χαραλάμπης είναι Ομότιμος Καθηγητής (2019) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια του Freiburg  και Muenster της Γερμανίας. Το 1980 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα (summa cum laude) και του απενεμήθη το βραβείο αριστείας του Πανεπιστημίου του Muenster. Μετά από μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία του Ιδρύματος Heinrich-Heine στο Freiburg επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μεταξύ 1985 και 1991 δίδαξε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τότε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Το 1991 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και εξελέγη πρωτοβάθμιος Καθηγητής το 1998.

Ο Δημήτρης Χαραλάμπης μεταξύ άλλων διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (1994 – 2003), Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά την περίοδο 2002 – 2008, Αντιπρόεδρος  (1992 – 1994) και αργότερα  Πρόεδρος ( 2015 – 2017) του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εκλεγεί δύο φορές Αντιπρόεδρος και πέντε φορές Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Ως Επισκέπτης Καθηγητής έχει επανειλημμένα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης / Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Fakultät für Sozialwissenschaften και παλαιότερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας- τότε ΑΣΟΕΕ, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στην Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, στην Gesellschaft für Presse und Information (GPI) στο Βερολίνο κλπ.

Κύρια αντικείμενα του ερευνητικού, συγγραφικού και διδακτικού έργου του είναι: η έννοια του Πολιτικού και της πολιτικής, η γνωσιοθεωρητική και ιστορική προσέγγιση της έννοιας των δικαιωμάτων, η Δημοκρατία ως θεωρία και ως πράξη στην ιστορική και στην σύγχρονη της διάσταση, ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και οι μορφές εθνικιστικής και ρατσιστικής αντίδρασης, το φαινόμενο του εθνικισμού και η πολιτική, πολιτισμική και ιστορική του διάσταση, η πορεία της Ευρώπης και η περιπέτεια της δύσκολης ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε συγκριτική προσέγγιση, η εναλλαγή των κοινωνικοοικονομικών παραδειγμάτων και η κρίση της Δημοκρατίας, η σχέση Κοινής Γνώμης και Δημοκρατίας, το φαινόμενο του λαϊκισμού και η σχέση ορθολογισμού-ανορθολογισμού ως συστατική διάσταση της κοινωνικής συνοχής, η διακλαδική προσέγγιση στο πολιτικό φαινόμενο κ.α.