Συγγραφέας

Μπουκουβάλα Βαρβάρα

Η Βαρβάρα Μπουκουβάλα είναι Πρωτοδίκης των Διοικητικών Δικαστηρίων και διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αντικείμενο διατριβής τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων.
Η Βαρβάρα Μπουκουβάλα είναι Πρωτοδίκης των Διοικητικών Δικαστηρίων και διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πλήρες Βιογραφικό

Η Βαρβάρα Μπουκουβάλα είναι Πρωτοδίκης των Διοικητικών Δικαστηρίων και διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αντικείμενο διατριβής τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων.

Το συγγραφικό της έργο αφορά ζητήματα του συνταγματικού δικαίου, με έμφαση τελευταία στο δίκαιο του περιβάλλοντος, καθώς και ευρύτερα θέματα διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας.