Συγγραφέας

Σαραφιανός Δημήτρης

Ο Δημήτρης Σαραφιανός είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Αθηνών από το 1990. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, καθώς και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Σαραφιανός Δημήτρης

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σαραφιανός είναι Διδάκτωρ Νομικής και Δικηγόρος Αθηνών από το 1990. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, καθώς και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τα έτη 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004, 2006-2007, 2009-2010, 2019-2020. Είναι μέλος της ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale -Ελληνικό Τμήμα) και της ELDH (Ένωση Ευρωπαίων Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα). Έχει πραγματοποιήσει πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.