Είναι απαραίτητη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον κυβερνητικό στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό;

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) δεν μπορεί να θεωρηθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή σαν τις ήδη υπάρχουσες.

Ερώτηση Πολίτη:

Η ίδρυση μιας νέας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο νέο σχέδιο της Κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος, καθίσταται αναγκαία; Και αν ναι, είναι απαραίτητη αυτή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον κυβερνητικό στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό; Θα προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά των ήδη υπαρχόντων Α.Δ.Α. και ποια θα είναι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της; (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, καταγράφει φαινόμενα κακοδιοίκησης σε σχέση με τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης ως προς τον πολίτη).

Απάντηση

Η αναγκαιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) κρίνεται, στην παρούσα φάση, από την προτείνουσα κυβέρνηση. Μόλις λειτουργήσει, θα δούμε αν πράγματι είναι απαραίτητη και πώς επιτελεί το έργο της. 

Από καθαρά νομική άποψη, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, περισσότερο από μια εντελώς νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι μια “Αρχή-ομπρέλα” για μια σειρά από ήδη υπάρχουσες διοικητικές μονάδες που όλες σχετίζονται με την καταπολέμηση της απάτης, οικονομικών εγκλημάτων, διαφθοράς κλπ.

Υπ’ αυτή την έννοια, δεν μπορεί να θεωρηθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή σαν τις ήδη υπάρχουσες.


Σχετικά Κείμενα:

Η συντακτική ομάδα του Syntagma Watch σας προτείνει να διαβάσετε επίσης τα κείμενα για το Επιτελικό Κράτος (του Κωνσταντίνου Μποτόπουλου) και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (του Βασίλη Σωτηρόπουλου).

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Σου άρεσε το άρθρο, αλλά σου δημιούργησε νέες απορίες;

Έχεις και άλλα ερωτήματα που σε απασχολούν σε σχέση με το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τα δικαιώματα και τη λειτουργία της Δημοκρατίας;

Σχετικά Άρθρα

Ποιες είναι οι θεμελιώδεις διάφορες μεταξύ κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών;

Η βασική διαφορά μεταξύ συνταγματικώς κατοχυρωμένων, αφενός, και νομοθετικώς προβλεπόμενων, αφετέρου, ανεξάρτητων αρχών έγκειται στο γεγονός ότι οι πρώτες δεν μπορούν να καταργηθούν ούτε να αναρρυθμιστούν από τον κοινό νομοθέτη.

Περισσότερα