Άρθρο 69: Αναφορές

Διαβάστε την ερμηνεία του άρθρου 69 του Συντάγματος από τον Νικόλαο Σημαντήρα.