Το άρθρο 1 του Συντάγματος

Τι προβλέπει το άρθρο 1 του Συντάγματος για το πολίτευμα της Ελλάδας;

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print