Το άρθρο 9Α του Συντάγματος

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων; Ποια είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print