Τα άρθρα 44 και 1 του Συντάγματος

Τι προβλέπεται στο Σύνταγμα για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ);

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print