Αναθεώρηση Συντάγματος 2019: Οι καταργηθείσες διατάξεις

Στο παρακάτω infographic απεικονίζονται όλες οι καταργηθείσες διατάξεις του Συντάγματος, όπως προέκυψαν από την αναθεωρητική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με το ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής στις 25 Νοεμβρίου 2019. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print