Αναθεώρηση Συντάγματος 2019: Οι αναθεωρηθείσες διατάξεις

Η αναθεώρηση του Συντάγματος ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος του 1975, η οποία ολοκληρώθηκε με το ψήφισμα της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής. 

Στο παρακάτω infographic συνοψίζονται οι ακριβείς αλλαγές που επήλθαν στο σύνολο των αναθεωρημένων διατάξεων μέσα από την αντιπαραβολή των προϊσχυουσών και των νέων ρυθμίσεων.   

  

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print