Το άρθρο 5 του Συντάγματος

Ποιο είναι το περιεχόμενο του άρθρου 5 του Συντάγματος (ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία); Τι προστατεύει;

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print