Στην Πάτρα oι επόμενες δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» (13 & 14 Φεβρουαρίου)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» συνεχίζοντας το ταξίδι της πολιτειακής εκπαίδευσης των νέων στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 επισκέπτεται την Πάτρα. Στόχος η διεξαγωγή ενός ακόμη δημιουργικού Θεματικού Διαλόγου και ενός βιωματικού Σεμιναρίου (Workshop) που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων και την ενδυνάμωση της φωνής τους στη δημόσια σφαίρα.