Συγγραφέας

Πικραμένος Ν. Μιχάλης

Ο Μιχάλης Ν. Πικραμένος είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (2013-2016). Εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) (2011-2018), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN) (2013-2016) και Πρόεδρος στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EU Justice Scoreborard κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014). Πρόεδρος Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες. Μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Ο Μιχάλης Πικραμένος είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Ν. Πικραμένος είναι Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (2013-2016). Εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) (2011-2018), στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN) (2013-2016) και Πρόεδρος στην ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το EU Justice Scoreborard κατά την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014). Πρόεδρος Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες. Μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

Κυριότερα έργα: α) Ο θεσμός της υπηρεσιακής εκλογικής κυβέρνησης (1987), β) Η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης (1993), γ) Η δικαστική ανεξαρτησία στη δίνη των πολιτικών κρίσεων (2002), δ) Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος (2012), ε) Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του κράτους μετά τον Καλλικράτη (2012), στ) Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης ( εισαγωγή-επιμέλεια) (2015), ζ) Χωροταξική οργάνωση και διαχείριση του χρόνου των δικών στα διοικητικά δικαστήρια (2017), η) Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ( συλλογικό έργο) (2019).